Φάκελος Ανανέωσης- Τροποποίησηςτης υπ΄ αριθμ. 76617/12.12.1997 ΑΕΠΟ όπως ισχύει με την υπ. αρ.45154/1242/10-07-13 ΑΕΠΟ ( ΑΔΑ: ΒΛΩΨΟ- Σ2Π), για την υφιστάμενη υπόγεια εκμετάλλευση βωξίτη, απο την ΄΄ ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΣΠΑΡΤΟΛΑΚΚΑ Β ΄΄ , Δήμου Άμφισσας Φωκίδας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟ ΄΄ΣΠΑΡΤΟΛΑΚΚΑ Β΄-ΑΚΡ(1)

Σχολιάστε