Αύξηση πίστωσης μελέτης Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο – Λιδωρίκι

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα Μελετών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και με αύξηση των πιστώσεων. Η αύξηση αυτή έχει σαν στόχο την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων μελετών και την αποπληρωμή των απλήρωτων υποχρεώσεων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε