“Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης στην εταιρεία ¨Στυλιανός ∆ηµ. Χαρλαβάνης & ΣΙΑ E.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

“Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης στην εταιρεία ¨Στυλιανός ∆ηµ. Χαρλαβάνης & ΣΙΑ E.Ε” και αλλαγής επωνυµίας (Παλαιός φορέας «Στυλιανός ∆ηµ. Χαρλαβάνης & ΣΙΑ Ο.Ε») στην θέση ¨Αγ.Παρασκευή¨ ∆ροσιάς Χαλκίδας του ∆ήµου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας, µε αποθηκευτικούς Χώρους.
Πληροφορίες: κ. ∆. Μανώλης – ∆.Γιαννάκος Τηλ:22213-53409 Fax: 22213-53451

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε