Άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων ιδιοκτησίας “κ. Μούργου Γρηγόρη” στη θέση «Συκιά» του Δήμου Καρύστου σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την  Άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων ιδιοκτησίας “κ. Μούργου Γρηγόρη” στη θέση «Συκιά»  του Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε