Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Αποθήκευσης Προϊόντων σε Ψυχόμενους Χώρους στην εταιρεία “INTEXO MAΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας Μονάδας Αποθήκευσης Προϊόντων σε Ψυχόμενους Χώρους στην εταιρεία με την επωνυμία “INTEXO MAΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ”, λόγω αλλαγής φορέα. (Παλαιός φορέας : “ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ LOGISTICS A.E.”). Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε