Άδεια λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης μη επικίνδυνων μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας «ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «APC Μ.Ε.Π.Ε.»

Άδεια λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης μη επικίνδυνων μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας «ANTIPOLLUTION PROCESSING CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «APC Μ.Ε.Π.Ε.»

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου
Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93

Τηλ: 2221-3-53403   FAX:2221-3-53451
e_mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr   

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο