Αδεια λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση στο μηχανουργείο του Τσούλη Θεόδωρου του Ν.3982/2011(Α’ 143) & Ν. 3325/2005(Α’ 68)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις τωνΝ.3982/2011(Α’ 143) & Ν. 3325/2005(Α’ 68) χορηγεί άδεια λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση αόριστης διάρκειας στο μηχανουργείο του Τσούλη Θεόδωρου. Πληροφορίες κ. Ι. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε