Άδεια λειτουργίας μετά από Μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό στην μονάδα παρασκευής χρωμάτων με απλή ανάμιξη και συσκευασίας αυτών της εταιρείας «LEONICE A.E.B.E.» των Ν.3982/2011 και 3325/2005

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 χορηγεί άδεια λειτουργίας μετά από Μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό στην μονάδα παρασκευής χρωμάτων με απλή ανάμιξη και συσκευασίας αυτών της εταιρείας «LEONICE A.E.B.E.» Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε