Άδεια λειτουργίας μετά από Κτιριακή και Μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό στην βιοτεχνία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων της εταιρείας “MODO DI MARΜI ΑΕΒΕ”.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας μετά από Κτιριακή και Μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό στην βιοτεχνία κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων της εταιρείας “MODO DI MARΜI ΑΕΒΕ”. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε