Άδεια λειτουργίας λόγω Μηχανολογικής – Κτιριακής Επέκτασης – Εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της εταιρείας “ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας λόγω Μηχανολογικής – Κτιριακής Επέκτασης –
Εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της εταιρείας “ΣΟΓΙΑ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”.  Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης  τηλ. 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε