Άδεια Λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα του οινοποιείου – εμφιαλωτηρίου της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (VITIS A.E.)” πρώην “Ε.ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα του οινοποιείου – εμφιαλωτηρίου της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (VITIS A.E.)” πρώην “Ε.ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”.  Πληροφορίες κ. Δ. Γιαννάκος τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο