Άδεια Εγκατάστασης Βιομηχανίας Κατασκευής Στερεών Καυσίμων από ξύλο και βιομάζα (ΠΕΛΕΤ ΚΑΙ ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ) με την επωνυμία “EYBOIA ΠΕΛΕΤ A.E” και διακριτικό τίτλο ΕVIA PELLETS S.A.»

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  ανακοινώνει  την Άδεια Εγκατάστασης Βιομηχανίας Κατασκευής Στερεών Καυσίμων από ξύλο και βιομάζα (ΠΕΛΕΤ ΚΑΙ ΜΠΡΙΓΚΕΤΕΣ) με την επωνυμία “EYBOIA ΠΕΛΕΤ A.E” και διακριτικό τίτλο ΕVIA PELLETS S.A.».. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε