Άδεια Εγκατάστασης της Μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων της εταιρείας ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.’

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 ανακοινώνει την Άδεια εγκατάστασης της Μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης της εταιρείας ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.’ Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε