Άδεια Εγκατάστασης Οινοποιείου – Αποσταγματοποιείου ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/201

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια εγκατάστασης για Κτιριακή – Μηχανολογική επέκταση του ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο