Άδεια εγκατάστασης μονάδας συρματουργίας & υλικών περίφραξης της εταιρείας: ΠΑΤΡΙΚΑΣ Α.Ε. με δ.τ. “ΣΥΡΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.”

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την Άδεια εγκατάστασης μονάδας συρματουργίας & υλικών περίφραξης της εταιρείας: ΠΑΤΡΙΚΑΣ Α.Ε. με δ.τ. “ΣΥΡΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353441. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σχολιάστε