Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Καυστικής Μαγνησίας της Εταιρείας “ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Καυστικής Μαγνησίας της Εταιρείας “ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο