Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Αποθήκευσης Φιαλών Υγραερίου στην Εταιρεία ” ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ” Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011 χορηγεί την Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Αποθήκευσης Φιαλών Υγραερίου στην Εταιρεία “ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε