Άδεια εγκατάστασης με φορέα εκμετάλλευσης τον “ΚΑΚΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια εγκατάστασης για χώρο υποδοχής κινητών μονάδων – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις με φορέα εκμετάλλευσης τον “ΚΑΚΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ” στη θέση Άγιος Αθανάσιος Δ.Ε:Aμαρυνθίων Δήμος:Ερέτριας Π.Ε.:Ευβοιας

Πληροφορίες

κ. Δ. Μανώλης Τηλ: 22213 – 53402
κ. Λ. Αρδίτζογλου Τηλ: 22213 – 53403

και Fax:22213 – 53451

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε