Άδεια Εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης – εκσυγχρονισμού και αλλαγή επωνυμίας της “HEDOCAP ΕΛΛΑΣ” σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης – εκσυγχρονισμού και αλλαγή επωνυμίας της “HEDOCAP ΕΛΛΑΣ”. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410 και κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο