Άδεια εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής επέκτασης – εκσυγχρονισμού της Μονάδας Κατασκευής Μηχανημάτων Βαρέως Τύπου και σκαφών της εταιρείας “ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” με ΑΔΑ:6ΗΙΜ7ΛΗ-ΘΞΝ

Άδεια εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής επέκτασης – εκσυγχρονισμού της

Μονάδας Κατασκευής Μηχανημάτων Βαρέως Τύπου και σκαφών της εταιρείας

«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη θέση: «Γλύφα» Δ.Κ.: Δροσιάς Δ.Δ.: Ανθηδόνος Δήμος: Χαλκιδέων Π.Ε: Εύβοιας

 

Πληροφορίες: Δ. Μανώλης

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ: 2221353402 fax: 2221036041

e-mail: manolis.d@evia.pste.gov.gr 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο