Άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης στην μονάδα παραγωγής άρτου και προϊόντων ζύμης της εταιρείας “ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης στην μονάδα παραγωγής άρτου και προϊόντων ζύμης της εταιρείας “ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε