Άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης σε υφιστάμενη βιομηχανία κατεργασίας ελαιοπυρήνων & ξήρανσης φυτικής βιομάζας της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Άδεια εγκατάστασης λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης σε υφιστάμενη βιομηχανία κατεργασίας ελαιοπυρήνων & ξήρανσης φυτικής βιομάζας της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», στη θέση : ‘Βραχοθανασακη’ Ριτσώνας Δ.Κ.: Βαθέος Δ.Ε.: Αυλίδας Δήμος : Χαλκιδέων Π.Ε :Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’) και Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α)

 

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ:   2221-3-53403    Fax: 2221353451

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε