«Άδεια εγκατάστασης για χώρο υποδοχής κινητών μονάδων – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

«Άδεια εγκατάστασης για χώρο υποδοχής κινητών μονάδων – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Πληροφορίες: κ.Λ. Αρδίτζογλου  Τηλ:2221-3-53403  Fax:2221-3-53451

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

email:arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε