Άδεια εγκατάστασης ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας “ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ” στη θέση “Πύργος” Ψαχνών Δ.Ε Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στο ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας “ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ” στη θέση “Πύργος” Ψαχνών Δ.Ε Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων σύμφωνα με τα σχέδια και την μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης που συνοδεύουν την παρούσα. Πληροφορίες Λ.Αρδίτζογλου τηλ : 22213 53403

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο