Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της εταιρείας «ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ»

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 ανακοινώνει την Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της εταιρείας ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου. Πληροφορίες κ. I.Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε