Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Δεκεμβρίου 2016, Aριθμός Πρακτικού 1, της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Σχολιάστε