9η Συνεδρίαση (Τακτική) 28.04.2022

Πρόσκληση-σε-τακτική-συνεδρίαση-ΠΣ-28.04.2022.

Πρόσκληση (ΟΕ ως προς την ώρα) σε τακτική συνεδρίαση ΠΣ 28.04.2022

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 9ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 28.04.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54 _2022

Απόφαση πρόταξης 3ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2022 68ΥΣ7ΛΗ-Ε1Ο

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2022 ΨΩΗΞ7ΛΗ-650

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2022 6ΦΣΥ7ΛΗ-8ΕΨ

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58_2022 ΨΒΩΖ7ΛΗ-9ΚΚ Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.
ΑΠΟΦΑΣΗ 59_2022 ΨΝΤ27ΛΗ-ΤΜΖ

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60_2022

Απόφαση πρόταξης 8ου και 9ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 61_2022 ΨΦΔΗ7ΛΗ-Κ9Γ

Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ 866, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΜΠ 366, ΣΑΜΠ 766 και ΣΑΜΠ 966

ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2022 ΨΝΑ27ΛΗ-ΛΘΡ

Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 63_2022

Απόφαση πρόταξης 7ου θέματος ΗΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 64_2022 Ψ0657ΛΗ-ΕΔΓ

Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 65_2022 ΨΧΤΝ7ΛΗ-ΣΨ3

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027.