Το 2ο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας LEADER «Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ» υπέγραψε η Πρόεδρος της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε

Η Πρόεδρος του Δ.Σ της «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» Γιώτα Γαζή συνυπέγραψε με  τους υπόλοιπους 4 εταίρους εκπροσώπους των Αναπτυξιακών Εταιρειών (ΟΤΔ  LEADER) , το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ», στην συνάντηση έναρξης υλοποίησης του σχεδίου  που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ στην Ναύπακτο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε