Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6-8-2013 αριθμός πρακτικού 24 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε