7η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 ( 30-09-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σχολιάστε