Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Οκτωβρίου 2015, αριθμός Πρακτικού 26 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Οκτωβρίου 2015, αριθμός Πρακτικού 26 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για καταβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε