4ο Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Φθιώτιδας

4ο ΔΓΠ_ΒΑΜΒΑΚΙ 2021_ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_6-10-2021