4η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

4η τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.3

Σχολιάστε