ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 4ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER (AΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε