3η Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 185277/2881/29-8-2018 Απόφασης Υπαγωγής (ΑΔΑ:6ΧΨΥ7ΛΗ-ΓΒΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ΄αριθμ. 185277/2881/29-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΨΥ7ΛΗ-ΓΒΟ) και 221284/3388/27-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΛ97ΛΗ-ΤΜΧ) Αποφάσεις Τροποποίησης, σε (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 2,99 MW στη θέση ‘’Μεγάλο Βουνό – Ψήλωμα’’ Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας Π.Στ. Ελλάδας της εταιρείας «ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ»

9ΠΤΣ7ΛΗ-ΓΦ7

Σχολιάστε