Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση για το 2019 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Π.Ε. Φωκίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑ 3η 2019, για 19-2-2019_signed