Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 η υποβολή Ενστάσεων Μηχανογραφικής Εφαρμογής για την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2011

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 η υποβολή Ενστάσεων Μηχανογραφικής Εφαρμογής για την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2011

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε