Προκήρυξη χορήγησης τριών (3) επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ευρυτανίας

       Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, μπορούν να καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 2  του Ν. 2323/1995, όπως ισχύει σήμερα μέχρι 31 Μαρτίου 2014 στην τριμελή επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3377/2005, που εδρεύει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας-Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού -Ισόγειο (Καραϊσκάκη 1 -Καρπενήσι)  στη Γραμματέα της Επιτροπής κ. Ιατρίδου Κρυσταλλία, τηλέφωνο 22373 50763.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Απόφαση Προκύρηξης (με ΑΔΑ:ΒΙΕΚ7ΛΗ-ΗΕ8)