2η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura όπως αυτή προσδιορίσθηκε με τον Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/2011) με κωδικό GR2440002, ονομασία περιοχής «Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός κόλπος–Μεσοχώρι Σπερχειού», για την δραστηριότητα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας ανέγερση πρότυπης μονάδας παραγωγής μικροάλγης nannocloropsis της εταιρείας «PLANKTON FIRST Μ.Α.Ε.» στη θέση «Αγκόρτσα» ή «Ποτόκια» της Τοπικής Κοινότητας Σκαρφείας Δ.Ε. Μώλου του Δήμου Καμμένων Βούρλων, Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας