2η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 37882/450 Απόφασης Υπαγωγής (ΑΔΑ: ΩΡΕΦ7ΛΗ-ΠΑΥ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 185285/2882/29-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ5Β77ΛΗ-ΒΝΤ) Απόφαση Τροποποίησης, σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 2,99 MW στη θέση ‘’Ντοέρα-Ψήλωμα’’ Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας Π.Στ. Ελλάδας της εταιρείας «ΕΡΑΤΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ»

ΨΛΕΠ7ΛΗ-ΛΜΡ

Σχολιάστε