Πρόσκληση στην 2η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ώρα 10:30 π.μ έως 14:00

2η ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ