2η Συνεδρίαση 2021 – (02-02-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ