Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 26ης συνεδρίασης της 4-9-2013 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε