ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Σας ενημερώνουμε για την αναβολή της προγραμματισμένης για την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία είχε επισπευτεί χρονικά κατά μια (1) εβδομάδα σε σχέση με το αρίθμ. 213/3-4-2015 «Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Ιούλ. – Νοέμ. 2015».
Κατόπιν της ανωτέρω αναβολής, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα στην αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία ήτοι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. στη Λαμία.
 

 

Για τη Γραμματεία

του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Χαράλαμπος Κασαράς

Σχολιάστε