Ορθή Επανάληψη-Ανακοίνωση: για την υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων επί της μελέτης:«Αξιολόγηση, αναθεώρηση& εξειδίκευση Α1 σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Ορθή Επανάληψη-Ανακοίνωση: για την υποβολή απόψεων και παρατηρήσεων επί της μελέτης: «Αξιολόγηση, αναθεώρηση& εξειδίκευση Α1 σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο