Δημοπρατήθηκε το έργο: «Καθαρισμός ποταμού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος, Πουρνάρι, Μοντλια, Προσφυλιάτικα και Γεροδήμος» προϋπολογισμού 24.600,00€

Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο: «Καθαρισμός ποταμού Πλειστού στις θέσεις Καλόγερος, Πουρνάρι, Μοντλια, Προσφυλιάτικα και Γεροδήμος» προϋπολογισμού 24.600,00€
Πρόκειται για έργο το οποίο αφορά εργασίες καθαρισμού του ποταμού Πλειστού, καθώς μετά από την ετήσια αυτοψία στο ποτάμι παρατηρήθηκε η άνοδος της στάθμης των φερτών υλικών και συνεπώς είναι αναγκαίος ο καθαρισμός της κοίτης με ταυτόχρονη ενίσχυση των πρανών.
Από την μελέτη η οποία συντάχθηκε, προβλέπονται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε