Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24-09-2013 αριθ. πρακτικού 28 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε