Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2015-2019: Α Φάση_Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠ 2015_2019

Α ΦΑΣΗ_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠ 2015_2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σχολιάστε