ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014

Σύμφωνα με το νόμο εμφανίστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Κλέαρχου Περγαντά.