Δελτίο Τύπου:Διαβούλευση για την κατάρτιση Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Δελτίο Τύπου: Διαβούλευση για την κατάρτιση Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο